They care about their customers like an exclusive design clinic.

The story
LSD Studio is a design studio specializing in retail solutions. Provide 360 degree support.

The challenge
This is another scene of cooperation with this studio, designing interiors. This time the occasion is festive, the Christmas tree in the LSD edition is synthetic and a bit crazy. Composed modularly with repeating paterns. This is a small project but nice because it is created in a festive atmosphere. Their symbol is the star / cross.


Dbają o swoich klientów jak ekskluzywna klinika projektowa.

Opowieść
LSD Studio, to pracownia projektowa specjalizująca się w realizacjach dla branży retail. Zapewniają obsługę 360 stopni.

Wyzwanie
To kolejna odsłona współpracy z tym studiem projektującym wnętrza. Tym razem okazja jest odświętna, choinka w wydaniu LSD jest syntetyczna i nieco szalona. Złożona modułowo z powtarzających się paternów. To mały projekt ale miły bo powstaje w świątecznej atmosferze. Ich symbolem jest gwiazdka / krzyżyk.

Format: A6
Technique /
Technika: Letterpress / UV varnish
Format: vertical HD for FB / pionowe HD na potrzeby FB
Animation for social media. Created in After effects based on vector graphics
Animacja do mediów społecznościowych.  Powstała w After effects na bazie grafiki wektorowej.

Back to Top