The project is addressed for student and gastronomic venues.

The story
We named a revolutionary idea related to the student’s lifestyle. We created the form of message and graphic. The promotional action of Jest Studio & Radiofonia. The conception has its phanerosis in radio, social media and cooperating locals. Thank you I’m not hungry it is a breaking down the  borders between cultural groups inside students community. Idea reaching to everybody hold together within common effort. Something more than typical price reduction.Projekt skierowany dla studentów oraz lokali gastronomicznych.

Opowieść
Nadaliśmy imię przewrotnej idei odnoszącej się do studenckiego lifestylu. Opracowaliśmy formę przekazu oraz grafiki. Akcja promocyjna Jest Studio & Radiofonia. Koncepcja miała swoje odbicie w radiu, mediach społecznościowych oraz we współpracujących lokalach. Dziękuję nie jestem głodny to zdjęcie granic między grupami kulturowymi wśród społeczności studenckiej. Docierająca do wszystkich idea spaja w ramach wspólnej inicjatywy. Coś więcej niż zwykła obniżka cen.
We combined slogan with strong associations with grotesque graphic frame. In this way we started from a strong incentive, which helps to remember the project from the very first contact. Extending primary use, we were adding next steps to the creative process, constructing further parts of the campaign. Rightly prepared Key-Visual fully let us use the potential of the project.


Budzące silne skojarzenia hasło połączyliśmy z groteskową oprawą graficzną. W ten sposób zaczęliśmy od silnego bodźca, który pozwala zapamiętać projekt  już od pierwszej styczności. Rozbudowywując pierwotne zastosowania, dokładaliśmy kolejne etapy do procesu twórczego konstruując dalsze części kampanii. Odpowiednio przygotowany Key-Visual pozwolił nam w pełni wykorzystać potencjał projektu.

Back to Top